usps

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Scootmobieleasy.nl, laatst gewijzigd op 10-05-2022

 

Artikel 1 – Koopovereenkomst
Bestellingen kunnen uitsluitend online worden gedaan op Scootmobieleasy.nl.
Na het plaatsen van een bestelling op Scootmobieleasy.nl is de koopovereenkomst een feit en gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten.
Alle prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Gewijzigde prijzen gelden niet op al lopende orders.

Artikel 3 - Bezorging en bezorgkosten
3.1 Afhalen bestelling

Het is niet mogelijk om uw bestelling af te halen.

3.2 Verzendkosten binnen Nederland:  
Binnen Nederland brengen wij geen verzendkosten in rekening.

Voor Belgie en Duitsland geldt bij een bestelling dat wij verzendkosten in rekening brengen.

3.3 Scootmobieleasy.nl maakt bij de verzending gebruik van de diensten van DPD en PostNL maar in sommige gevallen kan dit een andere aanbieder zijn.

Artikel 4 – Levering

4.1 Bestellingen worden doorgaans binnen 48 uur na ontvangst van betaling verzonden. Levering op het door u opgegeven adres vindt dan doorgaans plaats binnen 24 uur. (uitgezonderd onvoorziene omstandigheden.)


4.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

4.3 Indien een besteld artikel (tijdelijk) niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard word u hiervan direct op de hoogte gesteld. U ontvangt uw bestelling in één keer. Als u meer dan één product tegelijk bestelt, geldt de langste levertijd. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij dit bij het artikel nadrukkelijk anders is aangegeven. Indien de vermelde levertijd niet haalbaar is wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Al betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen  maximaal 14 dagen op uw rekening teruggestort.

Artikel 5 – Uitverkochte artikelen / Manco
Als een artikel uitverkocht is krijgt u hier bericht over. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen maximaal 14 dagen op uw rekening teruggestort.

 

Artikel 6 – Betaling
Betaling kan op de volgende manieren plaatsvinden:


* Overschrijven via de bank - Bestellingen kunt u eenvoudig betalen middels een bankoverschrijving naar ING rekeningnummer 4495929 t.n.v. Webshopcounter te Leeuwarden o.v.v. het bestelnummer.

 

* iDEAL Bij een bestelling kunt u afrekenen in uw eigen vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. 
Bij een betaling met iDEAL worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn geheel voor rekening van Scootmobieleasy.nl

 

Artikel 7 - Garantie
Natuurlijk wordt uw bestelling met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen;
U kunt beschadigde artikelen, in overleg aan ons retourneren. U dient eventuele beschadigingen aan onze producten binnen 48 uur na ontvangst aan ons te melden. Hierna vervalt automatisch uw recht op retourneren. Let op! U bent dan wel eenmalig zelf de verzendkosten verschuldigd. Wanneer de retour het gevolg is van een fout van Scootmobieleasy.nl, neemt Scootmobieleasy.nl de verzendkosten voor haar rekening. U krijgt dan de gemaakte verzendkosten binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening. Wij nemen geen ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten in ontvangst!

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 Artikel 9 - Retourneren / Annuleren
9.1 U hebt wettelijk recht op een zichtstermijn (afkoelingsperiode) van 14 dagen om het product te retourneren. Het product kan echter alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe). Wij nemen geen ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten in ontvangst!
Eventueel al betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen teruggestort op uw rekening, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten. 

9.2 Iedere bestelling kan zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan Scootmobieleasy.nl via het contactformulier op de website. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en ordernummer te vermelden.

9.3 Indien u niet binnen 24 uur de bestelling heeft geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, brengen wij u € 7,50 administratiekosten in rekening.

9.4 Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling toch al aan u is verzonden, dan is Scootmobieleasy.nl tevens genoodzaakt u toch de verzendkosten in rekening te brengen.

9.5 Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Let op! Het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Scootmobieleasy.nl heeft gedaan. Dit ter voorkoming van eventuele fraude met terugbetalingen.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Scootmobieleasy.nl is niet aansprakelijk voor verlies of schade die is ontstaan tijdens transport. Scootmobieleasy.nl verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt. Scootmobieleasy.nl is tevens niet aansprakelijk als de door uw verstrekte gegevens niet correct blijken te zijn.

 

Artikel 11 - Wijzigingen algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldig was.

Artikel 12 - Privacy Beleid
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Scootmobieleasy.nl.

In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt strikt vertrouwelijk gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en zal nimmer aan derden worden verstrekt.

Artikel 13 - Geschillen
12.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Scootmobieleasy.nl is gevestigd bevoegd, tenzij Scootmobieleasy.nl voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Powered by Lightspeed - Theme by InStijl Media
www.scootmobieleasy.nl 8.9 /10 - 481 beoordelingen